Jag skriver ju som känt inlägg för både helt novisa och de mer erfarna. Säkert många som är mer erfarna än jag är som också läser bloggen.

Nasdaq Nordic är en samlande benämning på den verksamhet som Nasdaq, Inc. bedriver i Norden och Baltikum. Med en betydande bas i Sverige driver Nasdaq börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius.

Formellt finns det svenska bolagsnamnet Nasdaq AB med bifirman Nasdaq OMX AB (fram till 2015 OMX AB). Bolaget använder beteckningen Nasdaq Nordic för att referera till sin nordiska verksamhet som en helhet.

Företagets huvudkontor är beläget i det så kallade Fordhuset i Stockholms frihamn.

HISTORIA

I november 2007 köpte man även den armeniska börsen med avsikten att ta över den under 2008.

OMX ägde även 10% i Oslobörsen men är för närvarande inte en betydande aktieägare i holdingbolaget Oslo Børs VPS Holding ASA.

Företaget har genomgått ett antal sammanslagningar och namnbyten. Bokstäverna OM i namnet kommer ursprungligen från Optionsmäklarna O.M. som Olof Stenhammar startade 1984, och ”X:et” kommer från när man gick samman med finska HEX. Bolaget bedrev från 2006 sin nordiska verksamhet under det samlande namnet The Nordic Exchange.

[bctt tweet=”Hur bra känner du till OMX historia? Lär dig mer!” username=”FillandKill”]

Den 25 maj 2007 lade Nasdaq ett bud på 25 miljarder. Den 27 maj kom det även ut uppgifter om att Dubaibörsens ägare DIFC även var intresserade av att ge sig in i budgivningen.

OMX blev en del av Nasdaq OMX Group i februari 2008.

Ett antal kända index – pdf

Förkortningarnas uppbyggnad
Exempel: OMXS30
Består av följande delar: <OMX><S><30>
Vilket betyder: <Namn på företaget som står bakom indexet><vilken börs><vad som avspeglas>

Ingående delar av OMX30 enligt nedan:
OMX = företaget OMX ger ut indexet
S = indexet avser Stockholmsbörsen
30 = de 30 mest omsatta aktierna

Förkortningarna
Vad betyder då förkortningen OMX? Namnet OMX kommer sig alltså av att företag slagits samman vid olika tillfällen, nämligen OM=Optionsmäklarna samt X=HEX.

Så förkortningen OMXS30 betyder egentligen:

”Optionsmäklarna HEX Stockholms 30 mest omsatta aktier”

Intresserad av att hitta dit?