core strategy signals

Nu tillgänglig även för dig

Välbeprövad strategi som används av banker, instutitioner, fonder, företag mm.

Inga laggande indikatorer då strategin använder de kurser som finns i marknaden vid varje tillfälle. Strategin fungerar i alla typer av marknader, Bull och Bear, valutor, aktier, index, råvaror mm. Vi använder den för att skapa setuper i Forexmarknaden.

varför välja våra signaler?

Vår ”Core Strategy” bygger på tidlösa principer för utbud (supply) och efterfrågan (demand). Handelsmöjligheter uppstår när marknadspriserna rör sig. Priserna rör sig när utbudet och efterfrågan är i balans. Strategin analyserar när priset är i obalans, och ger värdefulla signaler vid vilka nivåer köp/sälj skall ske, samt även stoploss och profitnivå.

Strategin kan användas av alla, oavsett vilken typ av investerare du är, eller de finansiella marknader du handlar med. Våra signaler ges ut med Major Forex som instrument då dessa har den största likviditeten på samtliga marknader. Strategin bygger på ett risk/reward (RR) på minst 3:1, men är oftast högre.

varför säljer ni era signaler så billigt om dom nu är så bra?

Vår vision är helt enkelt att dela med oss av en riktigt bra strategi till så många människor som möjligt. Att fler använder strategin har ingen påverkan på marknaden, och vi ser det helt enkelt som en kul sak att få möjlighet att träffa andra traders därute. Vi tradar som vi tidigare sagt alla setuper själva, så vår huvudsakliga inkomst kommer från våra egna affärer i marknaden.

Men det är inte alls konstigt om du som läsare ställer dig frågan, Internet fullkomligt vimlar av människor och företag som säljer ”The Holy Grail” inom trading, men de tradar inte strategierna själva. Tveksamt ibland om de överhuvudtaget kan trada.

signaler direkt i inkorgen

Så snart vi har analyserat fram en setup skickar vi ut detaljerade instruktioner hur du ska gå tillväga för att gå in i affären med ingång, stoploss och target

Experter bakom setuperna

Alla signaler som du får från oss är analyserade av experter. Vi tradar även själva alla setuper vi skickar ut, så mycket tror vi på dem

stadig equitykurva

Följer du våra signaler tillsammans med våra riktlinjer för en vettig riskhantering, och själv har en tradingplan genereras en mycket positiv avkastningskurva

varför just forex? och varför med oss?

Därför att Forex är den största och mest likvida marknaden att handla på. Kursrörelser som förekommer kan generera stora vinster på kort tid, men även förluster om man inte har sin riskhantering med i bagaget.

Att vi själva tradar samtliga våra setuper, och har gjort så under lång tid, tycker vi är ett bra betyg över hur vår strategi fungerar.

signalgenerering

+ läs mer

Vi analyserar alltid samtliga setuper manuellt, en maskin kan inte ersätta erfarenhet och ett tränat öga. Till vår hjälp har vi dock system som sållar ut kandidater för analys och håller reda på korrelationer mellan valutapar. Allt annat sker som sagt helt manuellt, och vi tradar samtliga våra signaler själva.

/

Bull & Bear - köp eller blanka

+ läs mer

Strategin fungerar för det första i samtliga marknader då principen för utbud och efterfrågan är densamma, samt det faktum att de stora aktörerna själva agerar på dessa obalanser som uppstår i marknaden. Ingen risk för att använda strategin i en bearmarket (sjunkande kurser) då nivåerna bildas på samma sätt. Dock blir utgång något snabbare på grund av de volatila rörelserna i en nedåtgående marknad. I både Bull (upp) och Bear nedåtgående marknader förekommer både köp och säljsignaler helt naturligt.

w

24/7 marknader

+ läs mer

Eftersom Forex handlas på ett stort antal valutamarknader världen över som t.ex. Asien, London, New York med flera kan man som handlare gå in och ur marknaden i princip när som helst. Det är endast helger och vissa högtider som denna marknad håller stängt. Signalerna du får från oss är inte kritiskt känsliga för när du ska gå in i marknaden, då zonerna bildas är det bara att vänta på att kursen ska nå nivån och ordern bli effektuerad. Setupen kallas därför för Set & Forget. Naturligtvis kan inte en order ligga kvar i evighet, men vi ger dig löpande tydliga intruktioner hur du ska gå tillväga med liggande ej utförda (pending) ordrar.

Avkastning

+ läs mer

Våra signaler skickas bara ut om risk/rewardförhållandet är minst 1:3 eller högre. Vi anser inte att man ska ta positioner om inte minst detta förhållande är uppfyllt, sen finns det som alltid inga garantier, men det ger ändå en bra avkastning sett över tiden med en förhållandevis låg risk. Vi brukar råda våra kunder att ha en riskkvot på max 1 % av tradingkapitalet vid varje affär, och aldrig överstiga 5 % totalt inklusive eventuella vinster/förluster i portföljen. Det har i längden visat sig vara en mycket hållbar teknink för att bygga på kapitalet. Det ger även en marginal vid drawdownperioder som alltid förekommer, även i vår strategi.

RR 1:3 innebär att för varje förlust ska vinsterna vara tre (3) gånger större. Ex. om din risk är 1 000 kr ska din möjliga vinst vara 3 000 kr.

våra anpassade signalpaket

Du får signaler utskickade löpande så snart dessa uppstår, ibland blir det mer sällan, men vid rörliga marknader kan detta ske ganska frekvent. Du bör ha kunskap om hur du riskhanterar din portfölj, då det under perioder kan komma så många signaler att du inte bör, eller ska, agera på samtliga. Nedan följer det som signalpaketet innehåller:

    • Instrument som signalen gäller
    • Vilken nivå du ska sätta din order på, vi använder inte marknadsordrar
    • Rätt stoplossnivå, risken måste du räkna ut själv beroende på storlek på ditt kapital
    • Ett antal modeller när du ska ta hem eventuell vinst, du får ett antal modeller och kan själv välja vilken risknivå du vill ha. Men det är viktigt att du väljer någon av dem, i annat fall kommer din avkastning inte att uppnå den nivå som är möjlig
    • Löpande info om liggande ej effektuerade ordrar, ska de ligga kvar eller makuleras. Många gånger kanske nivån bara behöver ändras i samma instrument