Det här är en mycket populär och träffsäker strategi som använder sig av MACD-indikatorn, metoden kallas divergens. Detta är överlägset det enklaste sättet att använda MACD-indikatorn och en som jag föreslår att du börjar med. Begreppet divergens baseras på överköpta och översålda prisnivåer. Divergens är i grunden en kortsiktig momentumteknik för att bestämma när marknaden slutar generera momentum. Denna analysmetod bygger på en visuell analys av MACD-linjen i förhållande till priskurvan.

Divergens MACD

Endast fokus på MACD-linjen för divergensanalys (den röda linjen)

Divergens uppstår när MACD avviker från priset på den underliggande marknaden. En bullish divergens bildas när en marknad gör en lägre låg och MACD-linjen bildar en högre låg. Eftersom MACD-linjen mäter momentum, så kommer skillnaden mellan marknaden och MACD-linjen att divergera, vilket innebär att MACD kan röra sig högre trots att priserna går ner på kort sikt.

Du kan se ett perfekt MACD-diagram med divergens på diagrammet nedan. Observera att aktien påbörjar ett stark rally efter att ha avvikit från MACD väsentligt. Tänk på att divergensanalys fungerar bäst för reverseringsformationer efter att marknaderna har trendat under en betydande tidsperiod.

Aktien gör lägre lägsta, medan MACD rör sig uppåt! Vi har en divergens mellan MACD och priset.

Aktien gör lägre lägsta, medan MACD rör sig uppåt! Vi har en divergens mellan MACD och priset.


Bearish Divergens

Bearish Divergens uppstår när priserna gör högre högsta och MACD linjen gör lägre lägsta. Detta mönster är exakt motsatt av Bullish Divergence och fungerar bra efter att marknaden har stigit kraftigt under längre perioder. Jag föreslår inte att man använder divergensmönster i trendlösa marknader. Bristen på starkt momentum kommer inte att ge meningsfulla resultat när man använder MACD-indikatorn.

Förutom MACD fungerar denna typ av divergensanalys även med filter som t.ex. Stochastic eller RSI. För att få en strategi (entry) av denna analys föreslår jag att man använder någon form av candlesticksformation eller stöd- motståndsnivåer. Exit kan med fördel göras med fib- nivåer, D-stat eller stöd- motståndsnivå. Strategin är backtestad på OMXS30 och aktier på denna lista med bra resultat. Jag föreslår att du testar och utvärderar strategin innan du använder den på ett skarpt konto.