Under tiden som jag kör ST3 projektet har jag bestämt mig för att göra en paus i robothandeln, och delvis även min vanliga trading. Allt för att kunna avsätta mental tid för att ta in alla de intryck, tankar och ideér som detta projekt förhoppningsvis kommer att ge mig. Kommer säkert att bli mindre inlägg under tiden för ST3 då det inte av förklarliga skäl finns möjlighet att skriva så mycket om detta.

Kommer ändå att försöka uppdatera bloggen med andra delar som jag kommer att testa, köra och utveckla under året, och som ligger utanför ST3.