Vad är sentiment?

Vad du än läser eller lyssnar på som rör börsen hör du ofta ordet ”sentiment” förekomma. Ordet används både i sin rätta betydelse, men tyvärr allt för ofta så läggs ordet in för att det ska låta mer ”börsigt”, ett nytt ord till!

I princip är sentimentet den totala attityden hos investerare mot en viss säkerhet eller finansmarknaden. Sentimentet är känslan eller tonen i en marknad, eller dess masspsykologi, som visas genom de prisrörelser av värdepapper som handlas på denna marknad. Till exempel skulle stigande priser tyder på ett haussesentiment, samtidigt som fallande priser skulle indikera ett baissesentiment.

Svensk ordbok anger det som ”känsla, känslighet || -et; pl.=, best. pl.-en

Rätt använt kan det t.ex. låta så här:

Det positiva sentiment som präglat aktiebörserna i Europa och i synnerhet Asien på måndagen ger inget tydligt avtryck på råvarorna.