Som jag nämnt i tidigare inlägg handlar min robot (Raptor) med minifutures (long &short) med OMXS30 som underliggande instrument.

Men vad är då en minifuture, och varför handlar jag med den?

Mini Futures ger möjligheten att investera med hävstång på både stigande och fallande marknad i en mängd tillgångar som aktieindex, aktier, valutor och råvaror. Risken begränsas av att man aldrig kan förlora mer än det investerade kapitalet.

Det finns två typer av Mini Futures:

 • Mini Long vars värde ökar på en stigande marknad
 • Mini Short vars värde ökar på en fallande marknad

En Mini Future består av två komponenter:

 • Kapitalinsatsen – den del investeraren betalar, du eller jag
 • Finansieringsnivån – den del utgivaren (emittenten) finansierar. Det är dessa två komponenter som ger upphov till hävstången.

Vi tänker oss att du vill investera i en aktie som kostar 100 kronor, och du tror att aktien kommer att stiga. Då väljer du en Mini Long med aktien som underliggande tillgång. Om kapitalinsatsen är 20 kr är detta allt du behöver betala – emittenten finansierar den kvarvarande summan på 80 kr. Om aktien skulle stiga 20% till 120 kr ger hävstångseffekten dig en avkastning på 100% (aktien ökar med 20 kronor = 20% och minifuturen ökar också med 20 kronor, men här blir det 100 %, är du med?

Ska vi spegelvända resonemanget?

 

En Mini Short fungerar på ett liknande sätt. För att ta en kort position (short) i en aktie så blankar man den, vilket innebär att man ”lånar” aktien och säljer den. Efter en tid köper man sedan tillbaka aktien till ett (om du haft rätt) lägre pris och lämnar tillbaka den till utlånaren. När du köper en Mini Short betalar du en kapitalinsats, exempelvis 20 kr.

Emittenten tar sedan en kort position i den aktie vars kurs du tror ska falla. Banken lånar aktien och säljer den för 100 kr, och erhåller 20 kr från dig eller mig. Detta ger finansieringsnivån 120 kr. Om aktien faller med 20% till 80 kr betyder det att aktien kan köpas tillbaka för 20 kr mindre än den såldes för. Hävstångseffekten ger dig en avkastning på 100%. Hävstångseffekt kallas också för gearing.

Mini Futures har också en inbyggd stop loss. Det innebär att du aldrig kan förlora mer än du investerar. I exemplet för Mini Long respektive Mini Short skulle stop loss-nivån exempelvis kunna vara 85 kr respektive 115 kr. Om stop loss-nivån bryts avbryts handeln automatiskt. Kapitalinsatsens eventuella restvärde återbetalas givetvis till innehavaren, du eller jag.

En del minifuturer har stop loss nivå på samma nivå som finansieringsnivå, bl.a. de minisar jag har kopplade till robothandeln. Dessa utges av Commerze bank och kallas BEST.

För en Mini Long baseras restvärdet på det lägsta noterade priset av den underliggande tillgången under de tre efterföljande handelstimmarna.

För en Mini Short baseras restvärdet på det högst noterade priset av den underliggande tillgången under de tre efterföljande handelstimmarna.

Notera att om börsen på vilken produkterna handlas stänger innan tretimmars perioden löpt ut, då fortsätter perioden räknas först när börsen öppnar nästkommande handelsdag.

Hävstången beskriver hur mycket en Mini Futures värde påverkas av en procentuell förändring i den underliggande tillgångens pris.

Hävstången är enkel att räkna ut:
Hävstång = Pris på underliggande / (Pris på Mini Future x Paritet)

Paritet

Varje Mini Future har en paritet som gör det möjligt att investera med mindre summor. Pariteten kan exempelvis vara 1, 10 eller 100. Viktigt att veta är att när du köper en Mini Future så är priset lika med kapitalinsatsen.

Exempel på prisberäkning
Aktiens kurs = 100 kr
Finansieringsnivå Long = 80 kr
Finansieringsnivå Short = 120 kr
Paritet = 2 Pris
Mini Long = (100 kr – 80 kr) / 2 = 10 kr
Pris Mini Short = (120 kr – 100 kr) / 2 = 10 kr

Kostnader över tiden och knockout

Emittenten vill ju självklart ha betalt för sin finansiering, dessa utgår i form av räntekostnader, därför kommer finansierings- och stop loss-nivån att förändras över tiden. I exemplet med Mini Long ovan finansierar emittenten 80 kr av det totala priset. För detta betalar du eller jag en räntekostnad. Allt eftersom räntekostnaderna ackumuleras över tiden ökar finansieringsnivån. Detta innebär att om den underliggande tillgången skulle ha ett konstant pris så skulle värdet på vår Mini Long minska med tiden.

Justeringen av finansieringsnivån görs på en daglig basis. Stop loss-nivån justeras dock en gång i månaden. För en Mini Short justeras finansieringsnivån istället nedåt. Det innebär att om priset på den underliggande tillgången över tid skulle stå stilla ökar värdet på vår Mini Short. Till slut kan minisen råka ut för en så kallad knockout, begreppet kommer jag att skriva om i ett senare inlägg.

FÖRDELAR:

 • Ger dig samma exponering till prisrörelser som om du hade köpt den underliggande tillgången, men till ett lägre pris.
 • Inbyggd stop loss gör att du aldrig kan förlora mer än det investerade kapitalet.
 • Eventuellt kvarvarande restvärde återbetalas.
 • Prissättningen är transparent och det är förhållandevis enkelt att se hur priset bestäms samt hur det reagerar på förändringar i utvecklingen på den underliggande tillgången. Således har faktorer som volatilitet och tidsvärde ingen inverkan alls på priset.
 • Kan handlas styckvis, precis som aktier.

RISKER:

 • Du riskerar att förlora hela det satsade kapitalet.
 • Produktens hävstång förstärker även effekten av prisrörelser som går emot investerarens förväntning
 • Om priset på den underliggande tillgången når stop loss-nivån stoppas handeln.
 • Restvärdet kan bli mindre än skillnaden mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån. Restvärdet kan även bli lika med noll.

Hoppas du blev lite klokare och har lärt dig att se de fördelar som finns med minisar. För mig är de stora fördelarna att positionen tar mindre kapital (kan ligga med mer kapital i marknaden), möjligheten till hävstång (de minisar jag använder har en hävstång på ungefär 18).

Sen är det som vanligt, det finns alltid risker med penningplaceringar, och det är alltid du som är ansvarig för dina beslut och placeringar, glöm inte det.


 

 

VAD TYCKER DU?
 
More to read:  Skyfflat ut surdegar i portföljen och in med cash
Share This