I boken ”Systematic Trading” skriver författaren Robert Carver att för automatiserad handel krävs det bara en dator, en man och en hund.

Datorn sköter all handel av aktier, mannen matar hunden, och hunden biter mannen om han rör datorn. Måste säga att det finns ett stort stycke sanning i att det ibland borde vara så. Även vid automatiserad handel finns människans psykologi med. Vår medfödda bias som i grunden var tänkt att skydda oss mot alla möjliga typer av hot i vår omgivning sätter sina tydliga spår när det gäller trading eller investeringar.

Det spelar ingen roll om du tradar på gräsrotsnivå eller sitter i någon stor hedgefond, mekanismerna finns där hos oss alla. Möjligen är det väl så att den som handlar för sitt levebröd eller administrerar någon större fond har mer vetskap om detta problem, och kan hantera det på ett överkomligt sätt. Men vi har också genom historien sett hur over confidence, rädslan att låta en vinst löpa eller oförmågan att sälja vid förlust med hoppet om att kursen vänder åt vårt håll skapat många problem och dåliga affärer.

More to read:  HM har börjat visa sig vara ett intressant case

Så hur gör man då? Svaret enligt min mening är ganska kort och enkel, skaffa en bra tradingstrategi med ett ramverk hur vinster, förluster och risker ska hanteras. Låter enkelt, fast det är det inte. Men den dagen du lyckats sätta upp detta ramverk och följer det ’by the book’ så har dina förutsättningar för att lyckas ökat rejält.

Annars är sista utvägen:

Starta din automatiska trading, lås in dig själv och släng bort nyckeln!


 

VAD TYCKER DU?
 
Share This