Många av er som läser min blogg vet säkert vad Sharpekvoten är och hur den beräknas och tolkas. För dig som inte har en aning, passa på och lär dig!

Definitionen av Sharpekvoten

Ett förhållande som utvecklats av nobelpristagaren William F. Sharpe för att mäta riskjusterad prestation. Sharpekvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria räntesatsen från avkastningen för en portfölj och sedan dividerar resultatet med standardavvikelsen av portföljens avkastning. Sharpekvotsformeln är:

Där:
Expected portfolio return = Förväntad portföljavkastning
Risk free rate = Riskfri ränta
Portfolio standard deviation = Portföljens standardavvikelse

 

Vad betyder då Sharpekvoten?

Sharpekvoten berättar om en portföljs avkastning beror på smarta investeringsbeslut eller är ett resultat av överrisk. Denna mätning är mycket användbar eftersom även en portfölj eller fond kan skörda högre avkastning än sina jämlikar, men det är bara en bra investering om dessa högre avkastningar inte medför en alltför hög extra risk. Ju större en portföljs Sharpekvot är, desto bättre har dess riskjusterade prestation varit. En negativ Sharpekvot visar att en mindre risktillgång skulle prestera bättre än den säkerhet som analyserats.

En variant av Sharpekvoten är Sortinokvoten som tar bort effekterna av prisökningar på standardavvikelser för att endast mäta avkastning mot nedåtgående prissvängningar.