Denna artikel är ett komplement till temat riskhantering. Observera att artikeln baseras på frågor som det inte finns någon exakt vetenskap på. 

Beräkningarna är skapade för bets på olika spelformer bl.a. casino och fotbollsbeting, men då sannolikhet kan beräknas även på aktiehandel, tyckte jag det kunde vara ett spännande ämne att läsa om.

Hur många bets krävs för att vinna, och till vilken ratio?

Tja, det finns inget standardsvar på denna fråga. Det beror helt på den enskildes strategi.

  • Men vad som är möjligt, är att beräkna fluktuationer (dvs vinnande och förlorande sekvenser),
  • Med hjälp av att veta de bästa och värsta scenariorna kan du bestämma den ideala utgången för varje system som du väljer, tänk edge i en strategi,
  • I slutet av artikeln hittar du en nyttig övning för att träna sannolikhet.

Ration mellan vinnande och förlorande bets

Det är möjligt att matematiskt beräkna många saker med statistik, bland annat inslag av tur och otur. Det är dock viktigt att notera att oavsett hur noggranna resultaten kan visas, är de ”modeller” (en formell representation av en teori).

I denna artikel kommer jag att tala om sannolikheter; vad kan vi förutsäga ”om hur saker och ting kan utvecklas i framtiden. Tänk på att en sådan hypotes är alltid en ”kunde hända” inte ”kommer att hända”.

Naturligtvis, ju större provstorleken (dvs antal bets) är, desto mer är sannolikheten för att förutsägelsen vara korrekt.

Vinna och förlora formel

En formel för att beräkna hur många vinster/förluster man statistiskt får vid ett antal bets i förhållande till hit rate. Hit rate kan du översätta med den % edge du tror dig ha i en given strategi, kan vara en cykelrörelse eller upprepande formation i ett kursdiagram.

Kan även i viss mån visa hur många vinster/förluster du kan tänkas göra i rad. Denna ekvation anser jag dock bara vara tillförlitlig vid ett mycket stort antal bets.

Formel längsta förlorande strimma
n = antal försök (dvs totalt antal satsningar)
ln = naturlig logarithm
P = probability
| .. | = Absolut värde eller ”modulus”

I praktiken är formeln bäst tillämpad på situationer där du ständigt satsar flera gånger på samma sannolikhet, till exempel på ”rött” vid rouletthjulet: sannolikheten förblir exakt samma sak med varje ny snurr på hjulet. Använder du samma strategi vid aktiehandel är sannolikheten den samma.

Sidoinformation

För fotbollsvadslagning är konceptet mycket svårare att tillämpa eftersom varje insats är sannolikt att ha en annan sannolikhet (t ex en över 2.5 mål satsning med en chans på 55,3%, och nästa med en 62,1% chans, etc.).

Men du kan gruppera satsningar i sannolikhetskluster – till exempel satsningar med en 55% -60% förväntad träffsäkerhet (edge), satsningar med en 60% -65% förväntade träffsäkerhet (edge), och så vidare.

Vinna och förlora, beroende på antalet satsningar (Exempel för 50, 500 och 1000 satsningar visat)

Vinna och förlora, beroende på antalet satsningar (Exempel för 50, 500 och 1000 satsningar visat)

Vinna och förlora betstabell

Tabellerna ovan visar beräkningarna av det förväntade maximala antalet vinnande och förlorande bets, beroende på den förväntade träffsäkerhet (sannolikheten för att vinna, eller edgen i vårt fall).

Att läsa tabellerna

Låt oss förklara 70% linjen (odds i regionen 1,4 och 1,45); med andra ord, satsningar med ett 7 i 10 chans att vinna.

Tabellen till vänster beräknar förväntningarna på 50 försök (50 bets i rad, en efter nästa). Du kan se att spelaren kommer att uppleva åtminstone en sekvens av tre förlorade satsningar i en rad någonstans i sekvensen.

Å andra sidan, kan du räkna med minst en serie av 11 vinnande satsningar i rad under samma sekvens av 50 spel.

I motsats titta på 30% linjen (odds i regionen på 3,2 till 3,4). I en serie av 50 spel måste spelaren räkna med åtminstone en sekvens av 11 förlorande spel i rad, men kommer förmodligen att se endast en uppsättning av tre på varandra följande vinnande spel.

För att utveckla en känsla av sannolikheter och sekvenser, kan du experimentera med en tärning. Den har sex sidor; Med andra ord, en sannolikhet på 16,67% (1 av 6 chans) att framgångsrikt landa på ett valt tal mellan 1 och 6.

Självklart är inte det här någon spåkula för börskurser, men jag tycker det ligger mycket i resonemanget om sannolikheter. Det är ju ändå som så, att desto fler affärer vi gör med en hyfsad edge, ju fler blir vinstaffärerna. Har man sen koll på förlustaffärerna och går ur dem direkt, så har man en hyfsad strategi.

Prova sannolikheten själv

Välj ett nummer och räkna antalet kast tills du lyckas att träffa den siffran. Räkna också antalet konsekutiva framgångsrika kast.

Test av sannolikhet:

Välj två nummer som du inte vill rulla (t ex 5 och 6).

More to read:  Ny tradingdagbok

Detta innebär att du har en 66,67% chans att en av de kvarvarande fyra nummer rullas.

Ta en penna och papper och registrera 100 kast av tärningen. Om en av dina fyra valda nummer kommer markera en 1 på papper; Om fem eller sex kastas, markera med en 0. Räkna antalet vinnande och förlorande kast du får.

Vad är det maximala antalet vinnande och förlorande kast du upplever i en stickprovsrunda på 100 kast?

VAD TYCKER DU?
 
Share This