Supply and Demand

Vad innebär supply and demand, och varför är det så oslagbart bättre än andra strategier? Vi tänkte försöka bringa lite mer klarhet i konceptet, så du vet vad du får.

u

1. Vad får priset att röra sig?

Att förstå orsaken till att ett valutapar rör sig i pris är en avgörande kunskap hos alla valutahandlare. På den mest grundläggande nivån rör sig priset på grund av obalanser i utbud och efterfrågan på marknaden vid en viss tidpunkt. När du väl har förstått det här konceptet kan du se handel med ett nytt perspektiv.

u

3. Detta tillämpat på valutamarknaden

Om utbudet för ett valutapar är stort och efterfrågan är låg, kommer det att sänka kursen. Om utbudet för ett valutapar är lågt och efterfrågan är hög kommer detta att leda till att kurserna ökar. Utbudet och efterfrågan på ett valutapar bestäms av handlarna på valutamarknaden. Dessa är regeringar, banker, investerare, fonder och spekulanter. Genom sina handlingar på marknaden förändrar deltagarna ständigt utbud och efterfrågan på valutapar, vilket får priset att variera.

u

5. Hur använder man detta för att köpa och sälja valutapar?

När kursen når en supply- eller demandzon, kommer den sannolikt att vända riktningen. Därför används dessa zoner av handlare med denna strategi för att komma in på marknaden i respektive riktning.
Om kursen sjunker ner till en demandzon och studsar uppåt, skapar detta en möjlighet att handla valutaparet uppåt. När priset träffar en supplyzon och studsar nedåt, skapar detta en möjlighet att handla marknaden i en baisseartad riktning.

u

2. Utbud och efterfrågan i marnaden

Utbuds- och efterfrågan är en kärnkomponent i ekonomisk teori. Regeln om utbud och efterfrågan anger att om utbudet av en vara är stort och efterfrågan är låg, genererar detta överskott som driver ner priset. Omvänt, gäller det motsatta.
Regeln är lätt att förstå och den kan tillämpas på vad som helst som faller i gruppen av handelsbara resurser.

u

4. Vad är utbud (supply) och efterfrågan (demand) zoner i Forex?

En demandzon är ett prisområde under den nuvarande kursen där det finns ett starkt köpintresse. Genom att titta på diagrammet kan vi lätt se att det finns mycket köpintresse i demandzon, sannolikt orsakad av en stor volym av vilande köporders på denna nivå. Av detta skäl, när priset når demandzonen, utförs orderna och en viss del av den pågående ordervolymen absorberas. Vanligtvis märker man en kraftig reaktion i pris från demandzonen, och ju skarpare denna är, desto mer väntande köpordrar vilar det i den zonen. Omvänt för utbud (supply).

u

6. Följ avtrycken de stora handlar lämnar i graferna

Strategin för Supply And Demand är helt enkelt att leta avtryck i marknaden där ”elefanterna” (instutitioner och liknade) har sina ofyllda ordrar liggande. Strategin är helt befriad från laggande indikatorer, den använder istället price action på den stundande kursen. En normal risk/reward RR med strategin är 3:1, men blir i praktiken oftast mycket högre, vilket i sin tur ger bra avkastning till liten risk.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

Genom en flerårig erfarenhet av supply and demand som tradingstrategi kan vi lämna köp och säljsignaler med tillhörande stoploss- nivåer, samt även lämplig nivå för profit. Vi levererar signaler i den ordning de kommer, med ett antal tillhörande modeller för risk/moneymanagement. Du kan själv välja mellan olika modeller beroende vilken risknivå du vill ligga på.

Stadig avkastning

Med en risk/reward ratio på 3:1 eller mer, kommer din avkastningskurva att följa ett lugnt och stadigt tempo uppåt.

Skarpa signaler

Vi levererar signaler i de mest likvida Forexparen i den ordning de kommer, vi tvingar aldrig fram en setup.

Enkla regler att följa

Du får signalerna levererade i ett enkelt format till din mailbox. Du har gott om tid att applicera dessa i din tradingplattform.

Valbar riskhantering

Med signalerna medföljer ett antal modeller för att ta hem vinsten, allt beroende på vilken riskaptit du har.

Varför forex valutapar?

Forex är den största marknaden sett till omsättning och likviditet, och den är öppen 5 dagar i vecka, dygnet runt. Detta gör att man som investerare/trader kan gå in och ur marknaden i princip när som helst.

Stark och Global

Forex handlas av banker, instutitioner, fonder, företag och traders. Den spänner över hela världen, men i Sverige är det London och New York sessionerna som är de mest passande på grund av tidszoner.

/

Lägre kostnader i valuta

Till skillnad mot aktier utgår ingen courtage vid handel med valutapar. Iställer tjänar mäklaren på spreaden, skillnaden mellan köp och säljkurs. Det är viktigt att välja en mäklare som tillämpar så liten spread som möjligt

Säkra

Säkra i den mening att det inte finns något substansvärde som kan gå förlorat, som i ett företag. Däremot kan händelser i världen utlösa riktigt kraftiga reaktioner, så en genomtänkt riskhantering är ett måste

Stort utbud

Då varje land har sin valuta finns det en otrolig mängd med kombinationer. Vår strategi arbetar dock endast mot de par som kallas Major Forex Pairs, det ger minsta kostnaderna och högst likviditet, vilket är viktiga faktorer

Volatilitet

eller prisrörelser är också en viktig faktor. Ett instrument som har stor rörlighet i pris genererar snabbare vinster, i motsats till t.ex. en aktie som inte rör sig på veckor

Du kanske har några frågor angående vår signaltjänst!

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till att reda ut frågetecken, eller besvara frågor som du kan tänkas ha.