De tre benen

För att lyckas med din trading, speciellt daytrading krävs dessa kriterier

  1. Tillräckligt stor likviditet
  2. Tillräckligt hög volatilitet
  3. Små avgifter

Likviditet

Är inte särskilt konstigt alls, för att kunna tjäna pengar krävs pengar (to make money, takes money). Du måste dels ha tillräckligt med kapital för att kunna ta positioner som är tillräckligt stora för att skapa en hyfsad avkastning i pengar räknat. Sen behöver ditt kapital vara uthålligt för att klara flera förluster, vilket det kommer att bli. Sist men inte minst, använd aldrig pengar som du måste ha till något annat.


Volatilitet

För att överhuvudtaget kunna tjäna pengar under en dag måste aktien ha en hög volatilitet. En aktie med små kursförändringar under en dag, det vill säga liten volatilitet, är det svårt att daytrada med. Det krävs att aktien har stor variation i priset för att du ska kunna tjäna pengar, exempel: En aktie som pendlar mellan 100 kr och 100,25 kr ger inte stora möjligheter, medan en som har ett intervall på 100 till 105 kronor ger chanser till avkastning.

Avgifter

Den svåra delen. Vinsterna över en dag är förhållandevis ganska små, vilket innebär att avgifterna för en kortsiktig handlare blir procentuellt ganska stora. Här gäller det att jämföra mäklare, och förhandla priser om det går.

De i särklass största kostnaderna för en daytrader är

  • Courtage
  • Spread

Courtage
Den avgift du betalar till mäklaren för din handel. Kom ihåg att du betalar både när du köper och säljer.

Spread
Är skillnaden mellan köp och säljkursen för aktien. En stor spread kräver mer avkastning för att komma över plus minus noll läget. Det är viktigt att kolla vilka spreadar som de olika mäklarna har. Idag är det inte lika markant som längre tillbaka i tiden bland annat på grund av konkurrensen och den ökande handeln.